ZŠ a MŠ Mníšek
  • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
  • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
  • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
  • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.

Environmentální výchova

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Hlavním záměrem tohoto projektu je upevňovat v dětech povědomí o ochraně přírody a zásady environmentálního chování. Zároveň projekt umožní dětem lépe poznat místo, ve kterém žijí. Jeho společenský a turistický význam.

Činnostní charakteristika: v tématech o přírodě, zvířatech a rostlinách stavět do popředí prostředí dětem to co je pro ně důvěrně známé - naše obec, navštěvovat besedy o přírodě z nabídky Ekocentra v Oldřichově v Hájích v proměnném prostředí odpovídajícím druhu tématu, vhodně zvoleným tematickém zaměření během celého roku, zapojovat se do výtvarných soutěží, soutěže ve sběru starého papíru, PET lahví a jiného odpadového materiálu, sběru přírodnin, krmení zvěře a péče o čistotu.

Naše záměry: Učit děti vnímat sami sebe jako sounáležitost s přírodou. Budeme učit děti poznávat a pojmenovávat místo, kde žije. Rozvíjet v dětech poznání, že některé aktivity člověka mohou přírodu nevratně poškodit. Vést děti k zodpovědnosti za vlastní chování v přírodě, k poznání, že i naše zdraví může ovlivňovat životní prostředí. Pěstovat zásady správného environmentálního chování. Naučit se rozlišovat některé důležité turistické piktogramy. Umět rozlišovat co dítě stačí a zvládne. Posilovat přirozené poznávací city. Pozorovat změny v přírodě a jejich koloběh.

Tento projekt celoročně prochází ostatními integrovanými bloky a je jejich neoddělitelnou každodenní součástí.

Aktuality
Schůzka s pracovnicí Pedagogicko-psychologické poradny
Vážení rodiče,  ve středu 20. března 2019 v 16.00hod. se koná schůzka s pracovnicí z Pedagogicko-psychologické poradny. Schůzka je určena pro rodiče dětí, pro které je letošní školní rok povinný. Účast zákonných zástupců je na této schůzce nutná.  Těšíme se na vás ve Vendelínovi ve středu 20. března 2019 v 16.00hod.   
Rozárka - Odpad, může být poklad.
Prosíme rodiče, aby na pondělní program (21. 1.) se Střevlíkem dali dětem do školky plastovou lahev, vařečku a ponožku.
Zápis do ZŠ pro školní rok 2019/2020
  Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/2020 se uskuteční v pátek 5. 4. 2019 od 14.00hod. do 17.00hod. v ZŠ Mníšek.  K zápisu je nutno dodat:  - žádost o přijetí k základnímu vzdělávání - vyplněný zápisový list - rodný list dítěte - průkaz totožnosti zákonného zástupce Přednostně budou k základnímu vzdělávání přijaty děti z Mníšku a Oldřichova v Hájích. Zápisu se musí zúčastnit i děti, jimž byla odložena školní docházka. Prosíme, přečtěte si důležité informace o objednání k zápisu v přiložených dokumentech! Objednávat se můžete v MŠ Mníšek - ve Vendelínovi. Rodiče dětí, které nechodí do mateřské školy v Mníšku, nechť volají na čísla MŠ: Pevná linka - 485 146 550 Mobilní telefon - 773 791 371
Logopedie v MŠ
Logopedický kroužek bude z úterý 29. 1. 2019 přesunut na čtvrtek 31. 1. 2019. Čas zůstává nezměněn. 
Lyžařský výcvik
Lyžařský výcvik se bude konat 25. 2. - 1. 3. 2019  Cena - 2.350,- Kč Zapůjčení lyžařského setu /lyže, boty, přilba/ s nebo bez přilby stojí 500,- Kč.  Zapůjčení pouze přilby 100,- Kč,  lyží 250,- Kč, lyžáků 250,- Kč. mBank č.ú.  670100 – 2210760162 / 6210 - do poznámky pro příjemce příjmení, jméno a MŠ Mníšek  Odjezd od MŠ - 8.00hod. - pokud možno, voďte děti přímo k autobusu oblečené a připravené na kopec! děti jsou v lyžácích (vyjma těch,co si půjčují vybavení. Půjčené boty si pak nechávají do konce kurzu u sebe) dětem ,které si půjčují přilbu, dejte kuklu pod přilbu ,nebo kulich bez bambule ! první den po příjezdu se děti rozdělí do družstev podle výkonnosti - s rozcvičkou a dovybavení je to cca první polovina lekce Vyúčtování: Při absenci dítěte delší než jeden den, se vrací alikvotní částka ponížená o jeden den výcviku a to i v případě nenastoupí-li dítě objednaný výcvik vůbec.                  Při jednodenní absenci se nevrací nic. V každém případě, dítěti vzniká nárok na polodenní permanentku na vleky SKP s jedním doprovodem (vyčerpat lze kdykoliv v celé sezoně) Při nenastoupení objednaného výcviku s objednáním lyžařského vybavení  se za rezervaci lyžařského vybavení účtuje poplatek ve výši 100,- Kč                            Při přerušení, nebo nedokončení výcviku se platba za zapůjčené věci nevrací. Pro více info kontaktujte SK Ski policie: p. Jaroslav Třešňák: 606 228 571  email: info@skipolicie.cz      
Napište nám

Jméno:

Email:

Zpráva:

Opište:

opište tento kód

Provozní doba MŠ
Pondělí:
6:30-16:30
Úterý:
6:30-16:30
Středa:
6:30-16:30
Čtvrtek:
6:30-16:30
Pátek:
6:30-16:30
VENDELÍN VENDELÍN VENDELÍN VENDELÍN VENDELÍN VENDELÍN
Počítadlo návštěv:
Základní škola a mateřská škola Mníšek, okres Liberec, příspěvková organizace
Oldřichovská 198, 463 31
Tel.:
485146668
Email: