ZŠ a MŠ Mníšek
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.

Zápis do MŠ

Seznam přijatých uchazečů do MŠ k 1.9.2020

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Mníšek zde.

 

Zveme rodiče všech přijatých dětí na první informační schůzku dne 29.5.2020 v 10 hod. ve třídě Vendelín (prostřední budova), kde Vám budou podány další informace související s nástupem dítěte do naší školky. Prosíme, abyste se na schůzku dle možností dostavili bez svých ratolestí.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte paní Strnádkovou na mob.: +420 737 373 323.

Na další spolupráci se všichni moc těšíme a přejeme Vám krásné dny.

Název souboru Velikost Typ
Seznam přijatých uchazečů do MŠ Mníšek 691.34 KB pdf

Informace po zápisu do MŠ

Vážení rodiče,

jsme velice rádi, že jste si vybrali pro své dítko právě naši školku.  Velice děkujeme za projevenou důvěru.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, kterou jste podali v naší školce evidujeme pod registračním číslem, které jsme Vám rozeslali emailem. Na základě tohoto čísla zjistíte, zda bylo Vaše dítě dle rozhodnutí ředitelky školy přijato k předškolnímu vzdělávání.

Seznam registračních čísel přijatých dětí bude 25. 5. 2020 zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. na webu mateřské školy http://www.msmnisek.cz/ a umístěn na informační tabuli před školkou.

V případě, že Vaše dítě bude přijato Vás zveme dne 29.5.2020 v 10 hod. na první informační schůzku ve třídě Vendelín (prostřední budova), kde Vám budou podány další informace související s nástupem dítěte do naší školky. Prosíme, abyste se na schůzku dle možností dostavili bez svých ratolestí.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte paní Strnádkovou na mob.: +420 737 373 323.

Na další spolupráci se všichni moc těšíme a přejeme Vám krásné dny.

Opatření k zápisu do MŠ pro školní rok 2020/2021

OPATŘENÍ K ZÁPISU DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

MŠMT vydává v souvislosti s nákazou COVID-19 a v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

 

Zápis do MŠ bude probíhat v květnu, a to bez osobní přítomnosti dětí.

 

Podání žádosti a organizace zápisu:

Žádost o přijetí je možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (ID schránky: se9mfha)

 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!) na adresu:
  zs-mnisek@iol.cz

 3. poštou na adresu:

  Základní škola a Mateřská škola Mníšek, okres Liberec, p. o.
  Oldřichovská 198, Mníšek
  463 31 Chrastava

 

Podání žádosti bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole lze učinit v termínu od 1. 5. 2020 do 15. 5. 2020.

 

 1. osobní podání na adrese MŠ (budeme se snažit vyhnout vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy).

Osobní podání lze učinit v termínu – úterý 5. 5. 2020 od 9.00 do 16.00 hodin v budově mateřské školy – Ke Hřišti 309, Mníšek.

 

Při podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání dodejte řádně vyplněné tiskopisy:

 • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 • Zápisový list
 • Rodný list dítěte (stačí jeho prostá kopie)
 • Doložení řádného očkování dítěte (tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání). V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce doloží:
  • písemně prohlásí, že je dítě řádně očkované, a
  • doloží kopii očkovacího průkazu

 

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

 

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. I v tomto případě musí přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání a doložit:

 • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 • Žádost o individuální vzdělávání dítěte (s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku).

 

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

 

Po 16. 5. 2020 ředitel rozhodne o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do zvolené mateřské školy.

Seznam registračních čísel přijatých dětí bude 25. 5. 2020 zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. na webu mateřské školy a umístěn na informační tabuli před školkou.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno na uvedenou adresu v žádosti o přijetí do vlastních rukou zákonného zástupce.

Od 18. 5. 2020 můžete být kontaktováni odpovědným pracovníkem mateřské školy na základě údajů uvedených v žádosti:

 • telefonicky
 • prostřednictvím sms
 • e-mailem

 

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme ve školce setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školky, vzdělávacím programem, učitelkami a prostory školky (motivační část). Nebude nyní však součástí zápisu.

 

Přednostně budou k předškolnímu vzdělávání přijaty děti z Mníšku a Oldřichova v Hájích (spádová oblast).

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly pěti let věku do 31. 8. 2020.

Název souboru Velikost Typ
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 349.88 KB pdf
Zápisový list 272.25 KB pdf
Čestné prohlášení k očkování 119.46 KB pdf
Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v Mníšku 217.85 KB pdf

Informace ke "Dni otevřených dveří v MŠ"

Vážení rodiče,

v souvislosti s uzavřením naší mateřské školy bych Vás ráda informovala, že Den otevřených dveří, který byl naplánován na 7.4.2020, se v letošním školním roce vzhledem k nepříznivé situaci pandemie neuskuteční. V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na email skolka@zsmnisek.com, nebo na mobil +420 737 373 323

Zápis do MŠ

Zápis do MŠ se uskuteční

v úterý 5. 5. 2020 od 14.00 do 16.30 hodin v budově mateřské školy.

(pavilon Rozárka - nejblíže hřišti)

K zápisu je nutné přinést:

- rodný list dítěte

- průkaz totožnosti

- vyplněnou aktuální žádost s lékařským potvrzením 

(tiskopis najdete zde, nebo si ho můžete vyzvednout v MŠ)

- zápisový list do MŠ

(tiskopis najsete zde, nebo si ho můžete vyzvednout v MŠ)

 

Na vaši účast se těší kolektiv MŠ

 

Od 1. 9. 2017 je předškolní vzdělávání povinné pro děti od pěti let věku (§ 34 odst. 1 školského zákona).                      

V případě, že zákonný zástupce nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání podle § 34a odst. 2, dopustí se přestupku, za který může být uložena pokuta až do výše 5 000,- Kč. 

 

Bližší informace: email: skolka@zsmnisek.com, mobil: +420 737 373 373

Prosíme, přečtěte si důležité informace o zápisu v přiložených dokumentech!

Den otevřených dveří v MŠ

 

Den otevřených dveří

       

Kdy - úterý 7.dubna 2020

V kolik – ve 14.00hod. a v 15.00hod.

Kde – v uvedených časech se sejdeme v šatně třídy Rozárka

(pavilon nejblíže hřišti)

 Proběhne prohlídka školky a budou vám zodpovězeny případné dotazy.

Zákonný zástupce si v tento den může v mateřské škole vyzvednout žádost

o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

                                   

 

Bližší informace: email: skolka@zsmnisek.com, mobil: +420 737 373 373

Těšíme se na vaši účast.

              Kolektiv MŠ                

Aktuality
Prázdninový jídelníček
Jídelníček v době letních prázdnin bude zveřejněn na nástěnce třídy Vendelín.
Letní prázdninový provoz od 1.7.2020 do 31.8.2020
Letní prázdninový provoz bude probíhat ve třídě Vendelín (prostřední budova) Uzavření naší Mateřské školy Mníšek je od 20. 7. 2020 do 14. 8. 2020 včetně. Platby stravného a školného v době letních prázdnin
Náhradní den otevřených dveří v MŠ - 7.7.2020
více informací v textu
Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků - pátek 26.6.2020 v 16.00 hodin
ve školní tělocvičně (za příznivého počasí na dvorku školy). Sraz u zadního vstupu - za parkovištěm vpravo.
Dětský den ve školce - 25.6.2020
Dne 25.6.2020 dopoledne se uskuteční pro děti, které jsou ve školce „Dětský den“ plný her, sportu, soutěží, zábavy a úsměvů. Pro dětičky máme připravené odměny, které nám připravila paní Slezáková z finančních příspěvku obcí Mníšek a Oldřichov v Hájích, za které moc děkujeme.    
Napište nám

Jméno:

Email:

Zpráva:

Opište:

opište tento kód

Provozní doba MŠ
Pondělí:
6:30-16:30
Úterý:
6:30-16:30
Středa:
6:30-16:30
Čtvrtek:
6:30-16:30
Pátek:
6:30-16:30
Dětský den ve školce 2020 Dětský den ve školce 2020 Dětský den ve školce 2020 Dětský den ve školce 2020 Dětský den ve školce 2020 Dětský den ve školce 2020
Počítadlo návštěv:
Základní škola a Mateřská škola Mníšek, okres Liberec, příspěvková organizace
Oldřichovská 198, 463 31
Tel.:
485146668
Email: