ZŠ a MŠ Mníšek
  • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
  • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.

Doubravka

Třída Doubravka je určena dětem, které mají poslední rok před zahájením povinné  školní docházky a dětem s odkladem školní docházky. Činnosti jsou organizované tak, aby děti podněcovaly k vlastní aktivitě a experimentování, aby pracovaly ve vlastním tempu a hlavně aby se zapojovaly do organizace a plánování činností. Mezi třídou Doubravka a Amálka je velice úzká spolupráce.

Cílem je připravit dítě k bezproblémovému nástupu do 1. ročníku, přistupovat ke každému dítěti individuálně, vést ho k samostatnosti, posilování sebevědomí, sebeovládání a rozvíjet mezi dětmi prosociální chování (vytváření příjemné atmosféry, přátelských vztahů, ohleduplnosti a spolupráce).

Povinné předškolní vzdělávání probíhá od 8:00 do 12:00 hodin.

 

Třídní učitelka: Mgr. Jitka Horáčková

Učitelka: Alena Voslářová

Asistentka pedagoga: Pavla Poláková

Konzultační hodiny dle ústní dohody s pedagogy

 

Co nás čeká letos v Doubravce a Amálce…...

IB „Z prázdnin zpátky do školky“ - září

Podtémata:

Po prázdninách – povídejme si

To jsem já, to jsi ty – kamarádi ve školce

Kamarádi si pomáhají a spolu si hrají

Kamarádi a zdravý životní styl

Tady jsem doma

 

IB: „Sklízíme plody podzimu“ - říjen

Podtémata:

Ovoce a zelenina

Podzim na zahrádce, v lese

Naše Jizerky

Kouzelná příroda

 

IB: „Podzim – kouzlo barev“ - listopad

Podtémata:

Barevná paleta

Zvířátka a ptáci v přírodě

Co umí vítr a déšť

Chceme les, ne smetiště

Naše tělo, naše zdraví – Když kamarád stůně….

 

IB: „Těšíme se na Ježíška“ - prosinec

Podtémata:

Mikuláš přišel mezi nás, Advent začíná, vánoční svátky se blíží

Zima, zima, zimička – druhý adventní týden

Zima, zima, zimička – třetí adventní týden

Těšíme se na ježíška…zvyky a obyčeje

Jdeme do pohádky …. tam a zase zpátky…

 

IB: „Paní zima jede“ - leden

Podtémata:

Nový rok je tady

Škola nás pomalu volá

Rozmary zimy

Zima a sport (sáňkujeme, lyžujeme….)

Karnevalový rej

 

IB: „Objevujeme svět okolo nás“ - únor

Podtémata:

Co děláme celý den, měsíc, rok

Hádej, čím jsem?

Dopravní prostředky – čím cestujeme?

Valentýn

Řeky a moře

 

IB: „Jak se rodí jaro“ - březen

Podtémata:

Když jaro ťuká

MDŽ

Jaro v trávě, na zahrádce

Jarní úklid v Mníšku

 

IB: „Moje zvířátko, kde má domov“ - duben

Podtémata:

Poznáváme domácí zvířátka a jejich mláďátka

Která zvířátka žijí na zahradě, ve volné přírodě, u potoků, řek a rybníků a v ZOO

Těšíme se na zápis do školy

Čarodějnice s Doubravkou

Kniha – studnice moudrosti

Velikonoce – Svátky jara

 

IB: „Když všechno kvete“ - květen

Podtémata:

Máme se rádi s mámou a tátou

Moje maminka má svátek

Když zahrádka kvete

Jak chráníme přírodu

 

IB: „Co už umím“ - červen

Podtémata:

Jak oslavujeme svátek dětí

Planeta země a Vesmír

Prázdniny za dveřmi

Spolu si hrajeme

Doubravky a Amálky se loučí s MŠ

 

Plánované akce třídy

Třídní schůzka pro rodiče 

Divadelní představení Naivní divadlo a divadlo Koloběžka

Zachraňujeme s Kryštofem (ve spolupráci s Záchranou leteckou službou)

Návštěvy ekologického centra Hejnice a Oldřichov (v rámci enviromentální výchovy)

Vystoupení v rámci Vítání občánků a hudební pásmo pro seniory

„Celé Česko čte dětem“ - Čtení pohádek před odpočinkem

Návštěva ŽŠ – Kam půjdu do školy

Schůzka s odborníkem z PPP a budoucí třídní učitelkou ŽŠ

Vánoční výzdoba

Vánoční besídka s posezením

Zápis do ZŠ

Jarní dílnička

Karneval

Besídka pro maminky a tatínky

Velikonoce v MŠ

Noc ve školce

Školka v přírodě (snažíme se zajistit)

Školička u moře (v případě zájmu rodičů)

Den dětí

Rozloučení s předškoláky 

 

 

Aktuality
Sběr papíru a PET lahví - 3. 2. - 14. 2. 2020
3. 2. - 14. 2. 2020 - Sběr papíru (pouze směs novin, časopisů, letáků, kancelářský papír a knihy bez tvrdé vazby, ne kartony a krabice) a PET lahví – svázaný a zvážený sběr můžete nosit na terasu oddělení Rozárka – (budova nejblíž fotbalovému hřišti). Prosíme nahlášení množství a druhu sběru ve své třídě. Děkujeme
Keramika Doubravky a Amálky
Akce
Informace a akce MŠ a jednotlivých tříd leden - únor 2020
Omlouvání dětí a platby v MŠ
Připomínáme rodičům, že dle školského zákona je nutno děti omlouvat Pokud se dítě bez omluvy zákonného zástupce neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny, může být z mateřské školy vyřazeno. Totéž platí i v případě neuhrazení úplaty za vzdělávání a stravného ani v následujícím měsíci.
Naši umělci z Doubravky a Amálky
Napište nám

Jméno:

Email:

Zpráva:

Opište:

opište tento kód

Provozní doba MŠ
Pondělí:
6:30-16:30
Úterý:
6:30-16:30
Středa:
6:30-16:30
Čtvrtek:
6:30-16:30
Pátek:
6:30-16:30
Počítadlo návštěv:
Základní škola a Mateřská škola Mníšek, okres Liberec, příspěvková organizace
Oldřichovská 198, 463 31
Tel.:
485146668
Email: