ZŠ a MŠ Mníšek
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.

Informace o obnovení provozu MŠ Mníšek a jejích podmínkách od 11.5.2020

Vážení rodiče, v případě, že máte ještě zájem umístit vaše dítěte do MŠ, sdělte nám to prosím písemně pomocí e-mailu skolka@zsmnisek.com  (do emailu napište jméno a příjmení dítěte, jméno a příjmení zákonného zástupce a termín nástupu dítěte do MŠ).

Upozorňujeme, že přijetí dítěte je podmíněno podepsáním čestného prohlášení (viz. příloha) a dodržování všech opatření MŠMT (viz. níže).

Veškeré naplánované akce do konce školního roku jsou zrušeny.

Rozloučení s předškoláky proběhne v náhradním termínu na konci června (termín upřesníme dle aktuální situace).

Děkujeme za pochopení.

 

--------------------------------------------------------------------

4.5.2020

Milí rodiče,

v souvislosti s rozvolňováním omezujících opatření a po dohodě se zřizovatelem rozhodla ředitelka školy, že MŠ Mníšek bude otevřena od 11.5.2020 za zpřísněných hygienických opatření, která budou obnášet následující pravidla:

Ve třídách budou děti, kterých rodiče vyjadřili zájem ve skupinách. Skupinky bude tvořit 28 dětí a budou stálé a neměnné. Provozní doba MŠ bude do odvolání v časovém rozmezí od 7.00 hod do 16.00 hod.

Do MŠ rozhodně nepatří dítě, které vykazuje jakékoli příznaky onemocnění. Po provedení ranního filtru učitelka má právo aktuální zdravotní stav dítěte posoudit a v případě zjištění rizikových příznaků dítě do MŠ nepřijmout nebo ho během dne poslat domů a bude kontaktována příslušná KHS.

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy pro doprovod

 • Rodiče budou v prostoru MŠ (budova i mimo ni) používat roušky a v šatnách dodržovat rozestupy 2 m (není nutné u členů společné domácnosti), popř. čekat před šatnou, až se prostor šatny uvolní.
 • Při předávání dítěte musí rodiče/doprovod dodržovat s učitelkou rozestup 2 m.
 • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).

Při prvním vstupu do školy budeme vyžadovat po zákonném zástupci dítěte podepsat „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ dětí i členů rodiny a „Seznámení s vymezením osob s rizikovými faktory s doporučením zvážení rizikových faktorů při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách dítěte v MŠ“.  Formulář k vyplnění zde

V prostorách mateřské školy

 • Děti by měly z domova znát, mít osvojené a být schopni dodržovat základní hygienická pravidla (při smrkání, kýchání, kašlání, správnou techniku mytí rukou).
 • Děti budou muset mít v den nástupu připravené 2 čisté označené roušky, které odevzdáte paní učitelce.
 • Zákaz nošení jakýchkoliv hraček do MŠ z domova.
 • Převážná část výuky, pokud to dovolí počasí, bude probíhat ve venkovních prostorách školky.
 • Ve třídách bude probíhat časté větrání
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy dle doporučení MŠMT nosit nemusí.
 • Ve školce bude probíhat pravidelná dezinfekce tříd a společných prostor.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud dítě během pobytu ve školce vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěno do samostatné místnosti a budou kontaktování zákonní zástupci s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. 

Zajištění stravování v MŠ

 • Bude probíhat v běžné podobě za zvýšené míry běžných hygienických podmínek

 

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory: 

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např.

hypertenze.

 1. Porucha imunitního systému, např.
  1. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  2. při protinádorové léčbě,
  3. po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 2. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 3. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 4. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 5. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. 

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím. Prosíme, abyste k vašemu rozhodnutí přistoupili velmi zodpovědně.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo dokument „Ochrana zdraví a provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020“, který je níže k dispozici ke stažení zde.

Případné dotazy směrujte zástupkyni ředitelky pro MŠ  mob. +420 737 373 323, e-mail skolka@zsmnisek.com 

Naším cílem je postupovat v souladu s Opatřeními Covid-19 a neohrozit tak zdraví vašich dětí, minimalizovat rizika a vytvořit co nejpříjemnější podmínky pro všechny.

Děkujeme za trpělivost i pochopení a těšíme se, že se s dětmi i s vámi již brzy zase setkáme.

Kolektiv MŠ

 

 

Název souboru Velikost Typ
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků vírového infekčního onemocnění 268.76 KB pdf
PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 1.07 MB pdf
Aktuality
Slavnostní rozloučení s budoucími školáčky 18.6.2020
Srdečně zveme rodiče našich předškoláčků na "Slavnostní rozloučení s budoucími školáčky" Kdy: 18. 6. 2020 v 15:30 Kde: zahrada MŠ Mníšek Doneste s sebou batůžek do školy (bude módní přehlídka), slavnostní oblečení a dobrou náladu.   Pozvánka zde 
Seznam přijatých uchazečů do MŠ k 1.9.2020
Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Mníšek Zveme rodiče všech přijatých dětí na první informační schůzku dne 29.5.2020 v 10 hod.... více v článku
Informace po zápisu do MŠ
Vážení rodiče, jsme velice rádi, že jste si vybrali pro své dítko právě naši školku.  Velice děkujeme za projevenou důvěru. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, kterou jste podali v naší školce evidujeme pod registračním číslem, které jsme Vám rozeslali emailem. Na základě tohoto čísla zjistíte, zda bylo Vaše dítě dle rozhodnutí ředitelky školy přijato k předškolnímu vzdělávání. Seznam registračních čísel přijatých dětí bude 25. 5. 2020 zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. na webu mateřské školy http://www.msmnisek.cz/ a umístěn na informační tabuli před školkou. V případě, že Vaše dítě bude přijato Vás zveme dne 29.5.2020 v 10 hod. na první informační schůzku ve třídě Vendelín (prostřední budova), kde Vám budou podány další informace související s nástupem dítěte do naší školky. Prosíme, abyste se na schůzku dle možností dostavili bez svých ratolestí. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte paní Strnádkovou na mob.: +420 737 373 323. Na další spolupráci se všichni moc těšíme a přejeme Vám krásné dny.
Letní prázdniny 2020
Prosíme rodiče, kteří mají zájem umístit své dítě v době letního provozu v MŠ, aby to nahlásili paní učitelkám ve třídách nejpozději do 15.6.2020.
Informace o obnovení provozu MŠ Mníšek a jejích podmínkách od 11.5.2020
Aktualizace 21.5.2020 PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
Napište nám

Jméno:

Email:

Zpráva:

Opište:

opište tento kód

Provozní doba MŠ
Pondělí:
6:30-16:30
Úterý:
6:30-16:30
Středa:
6:30-16:30
Čtvrtek:
6:30-16:30
Pátek:
6:30-16:30
Naši umělci v Doubravce a Amálce Naši umělci v Doubravce a Amálce Naši umělci v Doubravce a Amálce Naši umělci v Doubravce a Amálce Naši umělci v Doubravce a Amálce Naši umělci v Doubravce a Amálce
Počítadlo návštěv:
Základní škola a Mateřská škola Mníšek, okres Liberec, příspěvková organizace
Oldřichovská 198, 463 31
Tel.:
485146668
Email: