ZŠ a MŠ Mníšek
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.

Informace o obnovení provozu MŠ Mníšek a jejích podmínkách od 11.5.2020

Vážení rodiče, v případě, že máte ještě zájem umístit vaše dítěte do MŠ, sdělte nám to prosím písemně pomocí e-mailu skolka@zsmnisek.com  (do emailu napište jméno a příjmení dítěte, jméno a příjmení zákonného zástupce a termín nástupu dítěte do MŠ).

Upozorňujeme, že přijetí dítěte je podmíněno podepsáním čestného prohlášení (viz. příloha) a dodržování všech opatření MŠMT (viz. níže).

Veškeré naplánované akce do konce školního roku jsou zrušeny.

Rozloučení s předškoláky proběhne v náhradním termínu na konci června (termín upřesníme dle aktuální situace).

Děkujeme za pochopení.

 

--------------------------------------------------------------------

4.5.2020

Milí rodiče,

v souvislosti s rozvolňováním omezujících opatření a po dohodě se zřizovatelem rozhodla ředitelka školy, že MŠ Mníšek bude otevřena od 11.5.2020 za zpřísněných hygienických opatření, která budou obnášet následující pravidla:

Ve třídách budou děti, kterých rodiče vyjadřili zájem ve skupinách. Skupinky bude tvořit 28 dětí a budou stálé a neměnné. Provozní doba MŠ bude do odvolání v časovém rozmezí od 7.00 hod do 16.00 hod.

Do MŠ rozhodně nepatří dítě, které vykazuje jakékoli příznaky onemocnění. Po provedení ranního filtru učitelka má právo aktuální zdravotní stav dítěte posoudit a v případě zjištění rizikových příznaků dítě do MŠ nepřijmout nebo ho během dne poslat domů a bude kontaktována příslušná KHS.

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy pro doprovod

 • Rodiče budou v prostoru MŠ (budova i mimo ni) používat roušky a v šatnách dodržovat rozestupy 2 m (není nutné u členů společné domácnosti), popř. čekat před šatnou, až se prostor šatny uvolní.
 • Při předávání dítěte musí rodiče/doprovod dodržovat s učitelkou rozestup 2 m.
 • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).

Při prvním vstupu do školy budeme vyžadovat po zákonném zástupci dítěte podepsat „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ dětí i členů rodiny a „Seznámení s vymezením osob s rizikovými faktory s doporučením zvážení rizikových faktorů při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách dítěte v MŠ“.  Formulář k vyplnění zde

V prostorách mateřské školy

 • Děti by měly z domova znát, mít osvojené a být schopni dodržovat základní hygienická pravidla (při smrkání, kýchání, kašlání, správnou techniku mytí rukou).
 • Děti budou muset mít v den nástupu připravené 2 čisté označené roušky, které odevzdáte paní učitelce.
 • Zákaz nošení jakýchkoliv hraček do MŠ z domova.
 • Převážná část výuky, pokud to dovolí počasí, bude probíhat ve venkovních prostorách školky.
 • Ve třídách bude probíhat časté větrání
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy dle doporučení MŠMT nosit nemusí.
 • Ve školce bude probíhat pravidelná dezinfekce tříd a společných prostor.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud dítě během pobytu ve školce vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěno do samostatné místnosti a budou kontaktování zákonní zástupci s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. 

Zajištění stravování v MŠ

 • Bude probíhat v běžné podobě za zvýšené míry běžných hygienických podmínek

 

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory: 

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např.

hypertenze.

 1. Porucha imunitního systému, např.
  1. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  2. při protinádorové léčbě,
  3. po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 2. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 3. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 4. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 5. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. 

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím. Prosíme, abyste k vašemu rozhodnutí přistoupili velmi zodpovědně.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo dokument „Ochrana zdraví a provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020“, který je níže k dispozici ke stažení zde.

Případné dotazy směrujte zástupkyni ředitelky pro MŠ  mob. +420 737 373 323, e-mail skolka@zsmnisek.com 

Naším cílem je postupovat v souladu s Opatřeními Covid-19 a neohrozit tak zdraví vašich dětí, minimalizovat rizika a vytvořit co nejpříjemnější podmínky pro všechny.

Děkujeme za trpělivost i pochopení a těšíme se, že se s dětmi i s vámi již brzy zase setkáme.

Kolektiv MŠ

 

 

Název souboru Velikost Typ
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků vírového infekčního onemocnění 268.76 KB pdf
PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 1.07 MB pdf
Aktuality
Organizace školního roku 2020/2021
Vítáme zpět všechny stávající děti, na které jsme se již velice těšili a novým dětem přejeme jen ty nejkrásnější chvilky strávené v našem kolektivu. Vám, vážení rodiče, klidný a pohodový školní rok. Budeme Vám plně k dispozici, těšíme se na vzájemnou spolupráci a komunikaci. Zahájení školního roku a zahájení povinného předškolního vzdělávání pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020. Provozní doba MŠ je pondělí až pátek od 6.30 do 16.30hod. Ve školním roce 2020/2021 je tzv. "Sběrnou třídou" třída DOUBRAVKA. V době od 6:30ho do 7:00hod (7:30hod.) a odpoledne od 15:30hod (či 16:00hod.) do 16:30hod. je v provozu pouze tato třída.   Provoz mateřské školy bude po dohodě se zřizovatelem omezen vždy v období letních prázdnin. Svátky a prázdniny v roce 2019 / 2020: (třídy budou spojovány z důvodu menší aktuální docházky) • Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. a pátek 30. října 2020. • Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí ve neděli 3. ledna 2021. V době vánočních prázdnin bude MŠ uzavřena. MŠ bude opět v provozu od pondělí 2. ledna 2021. Uzavření mateřské školy v měsíci prosinec bude celkem 5 pracovních dnů. Úplata za předškolní vzdělávání se v tyto měsíce nemění. • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021. • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro Liberecký kraj stanoveny v termínu od 1.2.2021 do 7.2 2021. • Velikonoční prázdniny připadnou čtvrtek 1. dubna 2021 (pátek 2. dubna 2021 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů). • Letní prázdniny a letní provoz MŠ – letní prázdninový provoz bude v období od čtvrtka 1.7.2021 do úterý 31.8.2021. Uzavření MŠ v době letních prázdnin je po dohodě se zřizovatelem v období od 19.7.2021 do 13.8.2021. Zahájení nového školního roku 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021. Státní svátky ČR a jiné významné dny – uzavření MŠ (Viz zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů). 1. leden – Den obnovy samostatného českého státu 19. dubna – Velký pátek 22. dubna – Velikonoční pondělí 1. květen – Svátek práce 8. květen – Den vítězství 5. červenec – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 6. červenec – Den upálení Mistra Jana Husa 28. září – Den české státnosti 28. říjen – Den vzniku samostatného československého státu 17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii 24. 12. - Štědrý den 25. 12. - první svátek vánoční, Boží hod 26. 12. druhý svátek vánoční
Prázdninový jídelníček
Jídelníček v době letních prázdnin bude zveřejněn na nástěnce třídy Vendelín.
Letní prázdninový provoz od 1.7.2020 do 31.8.2020
Letní prázdninový provoz bude probíhat ve třídě Vendelín (prostřední budova) Uzavření naší Mateřské školy Mníšek je od 20. 7. 2020 do 14. 8. 2020 včetně. Platby stravného a školného v době letních prázdnin
Náhradní den otevřených dveří v MŠ - 7.7.2020
více informací v textu
Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků - pátek 26.6.2020 v 16.00 hodin
ve školní tělocvičně (za příznivého počasí na dvorku školy). Sraz u zadního vstupu - za parkovištěm vpravo.
Napište nám

Jméno:

Email:

Zpráva:

Opište:

opište tento kód

Provozní doba MŠ
Pondělí:
6:30-16:30
Úterý:
6:30-16:30
Středa:
6:30-16:30
Čtvrtek:
6:30-16:30
Pátek:
6:30-16:30
Dětský den ve školce 2020 Dětský den ve školce 2020 Dětský den ve školce 2020 Dětský den ve školce 2020 Dětský den ve školce 2020 Dětský den ve školce 2020
Počítadlo návštěv:
Základní škola a Mateřská škola Mníšek, okres Liberec, příspěvková organizace
Oldřichovská 198, 463 31
Tel.:
485146668
Email: