ZŠ a MŠ Mníšek
  • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
  • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.

Nemocné dítě v MŠ

Nemocné dítě v MŠ

Žádáme rodiče, aby dítě se známkami nemoci jako je např.: rýma, kašel, zvýšená teplota, zažívací problémy, zarudlé oči, vyrážka a jiné nechali doma, případně navštívili lékaře.

 

Mateřská škola má dle školského zákona 561/2004Sb. povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání,

tzn. má zároveň povinnost ochránit děti v mateřské škole před kontaktem s dítětem, které má zjevné příznaky přenosné nemoci. Právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy nemůže být nucena brát na sebe odpovědnost za podmínek ztížených nemocí dítěte, zvláště pokud by tím narušila plnění odpovědnosti k dalším dětem, které by se mohly nemocí nakazit!

 

Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů, je každý povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, z toho tedy vyplývá, že i mateřská škola má nejen právo, ale také povinnost odmítnout nástup dítěte do školky, pokud jeví zřejmé příznaky přenosné nemoci, a že na straně zákonného zástupce je povinnost dítě v tomto stavu do mateřské školy nevodit! V případě, že se u dítěte objeví známky akutního onemocnění, je mateřská škola povinna zajistit jeho oddělení od ostatních dětí.

 

Dle školního řádu MŠ Mníšek je zákonný zástupce povinen:

  • zajistit, aby dítě bylo pedagogovi předáno bez zjevných příznaků onemocnění například: kapénková infekce, průjem, zvracení, pedikuloza, teplota apod. pedagog má právo nepřijmout do kolektivu dítě jevící známky nemoci. (viz Zákon o ochraně veřejného zdraví č. 250/2000Sb.).

  • pokud pedagog upozorní rodiče na nemoc dítěte, zajistí mu neprodleně zákonní zástupci léčbu, popřípadě vyšetření lékařem tak, aby se předešlo nakažení ostatních dětí.

 

Zákon o rodině č. 94 / 1963 Sb. § 32, Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v plat. zn.:

Rozhodující úlohu ve výchově dětí mají rodiče, kteří odpovídají za všestranný vývoj svých dětí. Toto právo a povinnost je vyjádřeno pojmem rodičovská odpovědnost.

  • Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci a doplňuje výchovu a vzdělávání dětí s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch dítěte k prohloubení výchovně vzdělávacího působení mateřské školy a rodiny.

 

Pracovní zaneprázdněnost rodičů nemůže být důvodem pobytu nemocného dítěte v MŠ. Rodič je zodpovědný za péči o nezletilé dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj (viz. zákon o rodině č. 94/1963 § 31). Jeho zanedbávání může být trestně postihnutelné.

Informační brožura pro rodiče zde: http://www.msmnisek.cz/data/clanky/file/00325.pdf

Aktuality
Sběr papíru a PET lahví - 3. 2. - 14. 2. 2020
3. 2. - 14. 2. 2020 - Sběr papíru (pouze směs novin, časopisů, letáků, kancelářský papír a knihy bez tvrdé vazby, ne kartony a krabice) a PET lahví – svázaný a zvážený sběr můžete nosit na terasu oddělení Rozárka – (budova nejblíž fotbalovému hřišti). Prosíme nahlášení množství a druhu sběru ve své třídě. Děkujeme
Keramika Doubravky a Amálky
Akce
Informace a akce MŠ a jednotlivých tříd leden - únor 2020
Omlouvání dětí a platby v MŠ
Připomínáme rodičům, že dle školského zákona je nutno děti omlouvat Pokud se dítě bez omluvy zákonného zástupce neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny, může být z mateřské školy vyřazeno. Totéž platí i v případě neuhrazení úplaty za vzdělávání a stravného ani v následujícím měsíci.
Naši umělci z Doubravky a Amálky
Napište nám

Jméno:

Email:

Zpráva:

Opište:

opište tento kód

Provozní doba MŠ
Pondělí:
6:30-16:30
Úterý:
6:30-16:30
Středa:
6:30-16:30
Čtvrtek:
6:30-16:30
Pátek:
6:30-16:30
Počítadlo návštěv:
Základní škola a Mateřská škola Mníšek, okres Liberec, příspěvková organizace
Oldřichovská 198, 463 31
Tel.:
485146668
Email: