ZŠ a MŠ Mníšek
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.

Rozárka

Paní učitelky:  Marie Zemanová, Alena Zdeňková

Asistentka pedagoga: Mgr. Jitka Horáčková

Tety uklizečky a sociální asistentky: Darina Skřivánková, Ludmila Vávrová 

 

                                                                                                      

 

AKCE   MĚSÍCE ČERVEN:

3. – 7.6. 2019 – Cyklistický kurz pro přihlášené děti. Odjezd od MŠ v 8hod., návrat na oběd. Svačinku si děti povezou ze školky. Prosíme, aby děti měly vše podepsané!

10. – 14.6. 2019 – Sběr papíru na terase oddělení Rozárka. Prosíme  nahlašte jako vždy počet ve svém oddělení.

13.6. 2019 – Akce „CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM“ v dopoledních hodinách. Začínám cca v 9.30h, po svačince. Rodiče vítáni, bližší info ve třídách.

18.6. 2019 – Společný školkový výlet s tajenkou po Fojtce. S mnichem za vodníky, draky  a vzácnými tisy do Mníšku.

19.6. 2019 – Den s policií ČR v MŠ,  v dopoledních hodinách. Za zprostředkování preventivní akce s policií ČR děkujeme panu Koškovi.

21.6. 2019 – Divadlo Koloběžka v  MŠ , pohádka „O neposlušných kůzlátkách“, začátek v 8.30h. Cena 40,- Kč/dítě.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Třída Rozárka je heterogenní třídou, navštěvují jí dětičky od 3 do 5 let.

Snažíme se respektovat kamarádské a sourozenecké vazby, které příznivě ovlivňují adaptaci dítěte do školky, ale i celkovou atmosféru třídy.

Pro řízené i volné činnosti využíváme pracovní koutky – Centra aktivit, které umožňují hru i tvůrčí práci jednotlivcům i skupině dětí.

Děti se učí tím, že si hrají a pracují s různými předměty a materiály, které jsou k dispozici v každém z center.

Učí se také navzájem od sebe, nápodobou a pozorováním.

Tím, že pracují v malých skupinkách, mohou spolu přirozeně komunikovat, řešit problémy, rozhodovat se, procvičovat vyjadřovací schopnosti, učit se chápat a akceptovat rozdíly mezi lidmi.

Jsou tak vedeny k samostatnosti a spolupráci.

 

Třídní vzdělávací program vychází z principů programu Začít spolu.

Obecná východiska programu Začít spolu jsou založena na humanistických a demokratických principech ve vzdělávání a osobnostně rozvíjejícím modelu ve výchově a vzdělávání. Tato východiska se projevují například v individualizaci, v tematickém plánování a kooperativním učení. Dítěti poskytujeme podpůrnou atmosféru založenou na porozumění, bezpodmínečném přijetí dítěte, uznání a empatickém naslouchání. V první řadě se musí cítit spokojené a v bezpečí a teprve potom se může zdravě rozvíjet a efektivně učit. Pedagog je chápán jako autorita, především však ve smyslu vyzrálé osobnosti, je dítěti spíše partnerem, pomocníkem a průvodcem na jeho cestě k poznání, respektuje to, že každé dítě má právo být jiné, projevovat se jako jedinečná osobnost, rozvíjet a učit se v rozsahu svých potřeb a postupovat svým tempem. Výchova a vzdělávání jsou chápány jako celistvý proces, který zasahuje celou osobnost dítěte. Důraz je kladen na prožitkové a integrované učení, na kooperativní činnosti, na učení se ze života a pro život.

Cílem pedagogického procesu je dosáhnout vysokého stupně samostatnosti dětí, individuálního získávání kompetencí, které budou schopné uplatňovat dalším životě a vzdělávání.

 

TÉMATA TVP: S ROZÁRKOU POZNÁVÁME SVĚT

 

ROZÁRČINA ŠKOLKA

 • Rozárka jde do školky

 • Rozárka a její kamarádi

 • Rozárka poznává okolí MŠ

 

ROZÁRČIN PODZIM

 • Rozárka si užívá krásy podzimu

 • Rozárka na procházce lesem

 • Rozárčina podzimní sklizeň

 • Rozárčino dýňobraní

 

ROZÁRKA A JEJÍ TĚLO

 • Rozárka poznává své tělo

 • Rozárka stůně

 • Rozárčin zdravý životní styl

 • Rozárka poznává svět všemi smysly

 

ROZÁRKA VYHLÍŽÍ SVATÉHO MARTINA

 

ROZÁRČIN ADVENT

 • Rozárka se bojí čerta

 • Rozárka poznává vánoční tradice a zvyky

 • Rozárka se těší na Ježíška

 

ROZÁRKA VÍTÁ TŘI KRÁLE

 

ROZÁRČINY ZIMNÍ RADOVÁNKY

 • Rozárčina zimní nálada

 • Rozárka se v zimě obléká

 • Rozárka pečuje o volně žijící zvířata

 • Rozárčiny pokusy se sněhem

 

ROZÁRKA VE SVĚTĚ POHÁDEK

 • Rozárčin výlet do světa pohádek

 

ROZÁRČINA KAPELA

 • Rozárka muzikantem

 

ROZÁRKA EKOLOGEM

 • Rozárka pečuje o naši planetu

 

ČÍM BUDE ROZÁRKA AŽ VYROSTE?¨

 • Rozárčino povolání

 

ROZÁRČINO JARNÍ PROBUZENÍ

 • Rozárka vyhání zimu

 • Rozárka má ráda jaro

 • Rozárčin květinový věneček

 • Rozárka se stará o mláďátka

 

ROZÁRKA A KOLEDNÍCI

 • Rozárka slaví Velikonoce

 

ROZÁRKA VE SVĚTĚ ZVÍŘAT

 • Farmář Rozárka

 • Rozárka na návštěvě v ZOO

 • Rozárka myslivcem

 

ROZÁRČINA RODINA

 • Kdo bydlí s Rozárkou?

 • Rozárčina maminka má svátek

 

ROZÁRČINA CESTA KOLEM SVĚTA

 • Rozárka cestuje a poznává svět

 

ROZÁRKA KOSMONAUTEM

 • Rozárčin výlet do vesmíru

 

ROZÁRKA SE TĚŠÍ NA PRÁZDNINY

 • Rozárka vítá léto

 • Rozárka na výletě

 • Rozárka se loučí se školkou

Aktuality
Úhrada plateb školného a stravného v době letního prázdninového provozu
Školné: Rodiče jsou povinni provádět platbu i v době letních prázdnin.  Podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání děti v platném znění děti, kterých se týká povinné předškolní vzdělávání, úplatu za předškolní vzdělávání neplatí. Stravné: Rodiče dětí, které jsou přihlášené v době letního prázdninového provozu jsou povinni uhradit předem platbu stravného za měsíce červenec a srpen (dle počtu přihlášených dnů  35,-Kč/den) nejpozději do 28.6.2019. V případě nesplnění podmínky úhrady, se dítě prázdninového provozu nebude moci účastnit. Nárok na stravu má dítě pouze v případě, že je v době výdeje stravy přítomno v MŠ. Svačiny se podávají v době od 8.50 hod. do 9.15 hod., odpoledne od 14.10 do 14.30 hod. Obědy se vydávají od 11,50 hod. do 12.20 hod. Vrácení plateb stravného v době prázdninového provozu se uskuteční pouze v  případě, že rodič  doloží lékařské potvrzení o nemoci dítěte. Upozornění: Prázdninového provozu se nebudou moci účastnit nahlášené děti, kterých rodiče byli upozorněni o plnění úhrady dlužných částek školného/stravného v letošním školním roce 2018/2019 a neučinili, popřípadě neučiní tak nejpozději 28.6.2019.   Platby probíhají bezhotovostně na účet školy, popřípadě složenkou (nutno uvést variabilní symbol).
Mníšek čte dětem
V naší školce proběhne dne 13.6.2019 od 9.00hod akce  "Mníšek čte dětem" na kterou zveme všechny rodiče, babičky a přátelé naší školky. Prosíme, dejte dětičkám do školky na akci jejích oblíbenou knihu. Těší se na vás kolektiv MŠ  
Den dětí v MŠ Mníšek - 31.5.2019
Naše školka, jako každý rok i letos pořádá Den dětí pro naše malé školáčky. Akce se uskuteční 31.5.2019 v dopoledních hodnách na hřišti u MŠ a jeho okolí. Pro malé školáčky máme nachystané různé soutěže a úkoly...  
Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí do MŠ pro šk.rok 2019/2020
Druhý náhradní termín 28.5.2019 v 15hod - třída Vendelín (prostřední budova) - účast nutná
Celé Česko čte dětem - Přijďte dětem do MŠ předčíst pohádku
Napište nám

Jméno:

Email:

Zpráva:

Opište:

opište tento kód

Provozní doba MŠ
Pondělí:
6:30-16:30
Úterý:
6:30-16:30
Středa:
6:30-16:30
Čtvrtek:
6:30-16:30
Pátek:
6:30-16:30
Počítadlo návštěv:
Základní škola a Mateřská škola Mníšek, okres Liberec, příspěvková organizace
Oldřichovská 198, 463 31
Tel.:
485146668
Email: