ZŠ a MŠ Mníšek
  • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
  • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
  • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
  • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.

Denní režim

Provozní doba školky je od 6:30hod. do 16:30hod. 

Pozn. uvedené časy jsou pouze orientační a plánování činností se mění v závislosti na programu jednotlivých tříd. Učitelky tak reagují na momentální situaci v dané třídě. 

6:30-7:00 (případně 7:30) děti se ve školním roce 2018/2019 scházejí ve třídě Rozárka, poté si odvádějí kmenové učitelky děti do svých tříd,  tzn. pokud bude vaše třída ráno prázdná, odveďte vaše dítko vždy do Rozárka - v případě jiných režimových změn bude na dveřích třídy viset cedule s informacemi, kde se děti scházejí.

7:00-8:30 (případně 7:30) děti se scházejí již ve svých třídách, kde pokračují ve hrách a činnostech dle plánů TVP jednotlivých tříd, cvičení, skupinové, individuální a vzdělávací činnosti 

V 8:30 se MŠ z bezpečnostních důvodů zamyká. Po domluvě s učitelkou lze přivést dítě v jiný čas - lékař, logopedie apod. 

8:30-9:30 ranní kruh, pohybové chvilky, ranní cvičení, výchovně vzdělávací činnosti, individuální výchovně vzdělávací práce, příprava na svačinu, hygiena, svačina, řízené didakticky zacílené činnosti dle TVP jednotlivých tříd.

9:30-11:30 pobyt venku - v případě nepříznivého počasí náhradní činnosti /Vendelín - 9:40-11:40/

11:30-12:15 hygiena, příprava na oběd, oběd /Vendelín cca 12:00-12:30/

12:15-12:45 odchod dětí po obědě

12:45-14:30 MŠ je z bezpečnostních důvodů uzamčena

12:15-14:00 odpočinek, klidové činnosti, individuální činnosti

14:10-14:30 svačina

14:30-16:30 rozcházení dětí domů, spontánní hry, možnost dokončení dopolední činnosti, individuální výchovně vzdělávací činnosti, v připadě příznivého počasí pobyt venku, odpolední zájmové činnosti.

od 15:30 či 16:00 jsou děti opět spojeny ve třídě Rozárka, pokud vaše dítko nenajdete na své třídě, najdete ho vždy v Rozárce - v případě jiných režimových změn bude na dveřích třídy viset cedule s informacemi, kde se děti nalézají.

16:30 budova MŠ se zamyká, probíhá úklid šaten a spojovací chodby 

Žádáme rodiče, aby dodržovali provozní dobu mateřské školy. 

Aktuality
Vánoční slavnosti v ZŠ - poděkování
Vážení rodiče, děkujeme za spolupráci při přípravě na prodej na „Vánočních slavnostech“ v ZŠ Mníšek. Každá třída utržila z prodeje částku, kterou použije výhradně pro děti – výlet, exkurze apod. Z prodeje zbyly nějaké výrobky. Za dobrovolnou cenu si je můžete zakoupit ve spojovací chodbě u třídy Rozárka a přispět tak  ještě nějakou drobnou korunkou dětem. Penízky můžete vhazovat do přistavené kasičky. Děkujeme moc a přejeme všem krásné, klidné a kouzelné období předvánočního těšení. Kolektiv MŠ
Logopedický kroužek - informace
Logopedický kroužek nebude 19. 12. 2018 a nebude probíhat ani v době Vánočních prázdnin. Po prázdninách se děti sejdou opět až v úterý  8. 1. 2019
Přírodovědný kroužek - informace pro rodiče
Vážení rodiče, přirodovědný kroužek v naší školce bude prozatím v měsíci prosinec zrušen. Je možné, že bude znovu fungovat od ledna 2019..tato možnost je zatím v jednání. Vyúčtování plateb proběhne v lednu, kdy bude pravděpodobně svolána schůzka pro rodiče přihlášených dětí. Bližší informace o důvodech zrušení můžete získat na tel.čísle 774 866 222.  Děkujeme za pochopení
Vánoční slavnosti v ZŠ
Vážení rodiče, dětičky z naší školky se letos zúčastní prodejního Jarmarku v ZŠ, který proběhne 8. 12. 2018 od 14.00hod.  Prosíme rodiče, kteří by měli chuť se zapojit, aby s dětmi vyvořili výrobky s vánoční tématikou, který bychom mohli na Jarmarku společně prodat. Výtěžek bude použit na výlet, nějakou zajímavou akci pro děti z jednotlivých tříd.  Na slavnostech vystoupí i děti z naší školky, které zazpívají pásmo vánočních písní.  Děkujeme 
Rozsvícení vánočního stromečku v Mníšku - pozvánka
Přijďte kouknout a podpořit naše malé zpěváčky. 
Napište nám

Jméno:

Email:

Zpráva:

Opište:

opište tento kód

Provozní doba MŠ
Pondělí:
6:30-16:30
Úterý:
6:30-16:30
Středa:
6:30-16:30
Čtvrtek:
6:30-16:30
Pátek:
6:30-16:30
VENDELÍN VENDELÍN VENDELÍN VENDELÍN VENDELÍN VENDELÍN
Počítadlo návštěv:
Základní škola a mateřská škola Mníšek, okres Liberec, příspěvková organizace
Oldřichovská 198, 463 31
Tel.:
485146668
Email: