ZŠ a MŠ Mníšek
  • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
  • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
  • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
  • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.

Denní režim

Provozní doba školky je od 6:30hod. do 16:30hod. 

Pozn. uvedené časy jsou pouze orientační a plánování činností se mění v závislosti na programu jednotlivých tříd. Učitelky tak reagují na momentální situaci v dané třídě. 

6:30-7:00 (případně 7:30) děti se scházejí ve třídě Doubravka (do 7:00hod. se děti scházejí ve třídě Doubravka, poté si odvádějí kmenové učitelky děti do svých tříd, pouze v případě nepřítomnosti jakékoliv učitelky jsou děti z určité třídy do 7:30hod. v Doubravce, tzn. pokud bude vaše třída ráno prázdná, odveďte vaše dítko vždy do Doubravky - v případě jiných režimových změn bude na dveřích třídy viset cedule s informacemi, kde  se děti scházejí./ 

7:00-8:30 (případně 7:30) děti se scházejí již ve svých třídách, kde pokračují ve hrách a činnostech dle plánů TVP jednotlivých tříd,  cvičení, skupinové, individuální a vzdělávací činnosti 

V 8:30hod se MŠ z bezpečnostních důvodů zamyká. Po domluvě s učitelkou lze přivést dítě v jiný čas - lékař, logopedie apod. 

8:30-9:30 ranní kruh, pohybové chvilky, ranní cvičení, výchovně vzdělávací činnosti, individuální výchovně vzdělávací práce, příprava na svačinu, hygiena, svačina, řízené didakticky zacílené činnosti dle TVP jednotlivých tříd.

9:30-11:30 pobyt venku - v případě nepříznivého počasí náhradní činnosti /Vendelín - 9:40-11:40/

11:30-12:15 , hygiena, příprava na oběd, oběd /Vendelín cca 12:00-12:30/

12:15-14:30 odchod dětí po obědě

12:45-14:30 MŠ je z bezpečnostních důvodů uzamčena

12:15-14:00 odpočinek, klidové činnosti, individuální činnosti

14:10-14:30 svačina

14:30-16:30  rozcházení dětí domů, spontánní hry, možnost dokončení dopolední činnosti, individuální výchovně vzdělávací činnosti, v připadě příznivého počasí pobyt venku, odpolední zájmové činnosti.

16:00 děti jsou opět spojeny ve třídě Doubravka, v případě nepřítomnosti jakékoliv učitelky jsou děti z určité třídy v Doubravce již od 15:30hod. /tzn. pokud vaše dítko nenajdete na své třídě, najdete ho vždy v Doubravce - v případě jiných režimových změn bude na dveřích třídy viset cedule s informacemi, kde se děti nalézají./ 

16:30 budova MŠ se zamyká, probíhá úklid šaten a spojovací chodby 

Žádáme rodiče, aby dodržovali provozní dobu mateřské školy. 

Aktuality
Chřipková epidemie v mateřské škole - upozornění pro rodiče
Vzhledem k rapidnímu nárůstu nemocných dětí a osob z řad pedagogického personálu v naší mateřské škole, žádám všechny rodiče, aby nám do školky nedávali děti s kašlem a rýmou. V této situaci opravdu nebudeme nachlazené děti do mateřské školy přijímat a máme právo takové dítě do školky nepřijmout. Chráníme tím zdraví vašich dětí, ostatních dětí v mateřské škole, které nemocem zdárně odolávají, ale také zdraví učitelek a provozního personálu. Děkujeme za spolupráci a vstřícnost.
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 6. 4. 2018
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 6. 4. 2018 OD 14 DO 17HOD. V ZŠ MNÍŠEK BEZ ČEKÁNÍ     RODIČŮM DĚTÍ Z MŠ V MNÍŠKU BUDE V ODDĚLENÍ VENDELÍN K DISPOZICI ZÁPISOVÝ ARCH S ČASY OBJEDNÁNÍ      DALŠÍ RODIČE PRO OBJEDNÁNÍ VOLEJTE: 485 146 550   nebo  773 791 371   K zápisu je nutné dodat: žádost o přijetí k základnímu vzdělávání  vyplněný zápisový list rodný list dítěte  průkaz totožnosti. Přednostně budou k základnímu vzdělávání přijaty děti z Mníšku a Oldřichova v Hájích. Zápisu se musí zúčastnit i děti, jimž byla odložena školní docházka.   Prosíme, přečtěte si důležité informace o objednání k zápisu v přiložených dokumentech!
Jarní prázdniny 26. 2. - 2. 3. 2018
V době jarních prázdnin bude probíhat v MŠ omezený provoz pouze pro přihlášené děti.
Den s dopravní výchovou - pro předškoláky
Dne 25.1.2018 se uskutečnila ve třídě předškoláků (Vendelín) odborná přednáška o bezpečnosti na ulici a silnici. Děti byly proškoleny v oblastech: bezpečné chování pasažéra ve vozidle  bezpečné chování chodců   bezpečné chování cyklistů   poskytnutí první pomoci více info: http://www.bezpecnenasilnicich.cz/   
Potvrzení o výši vynaložených výdajů MŠ-tiskopis
Tiskopis ke stažení
Napište nám

Jméno:

Email:

Zpráva:

Opište:

opište tento kód

Provozní doba MŠ
Pondělí:
6:30-16:30
Úterý:
6:30-16:30
Středa:
6:30-16:30
Čtvrtek:
6:30-16:30
Pátek:
6:30-16:30
Počítadlo návštěv:
Základní škola a mateřská škola Mníšek, okres Liberec, příspěvková organizace
Oldřichovská 198, 463 31
Tel.:
485146668
Email: